Wiza do Rosji

Wiza turystyczna do Rosji wydawana jest wg dat określonych we wniosku, ale na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Wymagane dokumenty:

  • Paszport ważny co najmniej 180 dni po dacie zakończenia podróży
  • Wypełniony wniosek wizowy
  • 1 x zdjęcie paszportowe (aktualne)
  • Obowiązkowe ubezpieczenie (KL min. 30 000 EUR obejmująca ŚWIAT) na okres ważności wizy.
    Ubezpieczenie możesz wykupić tu.
  • Rezerwacje noclegów w planowanych miejscach pobytu na cały okres ważności wizy
  • Voucher

Koszt wizy do Rosji:

  • Ok. 400 zł (zależnie od kursów walut)

Wyrobienie wizy turystycznej do Rosji trwa od 7 do 10 dni od chwili otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów.

Kuba Czajkowski

Jestem redaktorem naczelnym KOLEO.