Wizy

 • Wizy do Rosji
 • Wizy na Białoruś
  • Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące ruchu bezwizowego w celu turystycznym na Białoruś. Strefa bezwizowa obejmuje Park „Kanał Augustowski” i przyległe do niego tereny (tj. Grodno i rejon grodzieński) oraz strefę turystyczno-rekreacyjną „Brześć”. Maksymalny okres pobytu w celu turystycznym w wyżej wydzielonych strefach ruchu bezwizowego wynosi do 10 dni kalendarzowych
  • Informacja nt. wiz na Białoruś
 • Wizy do Kazachstanu
  • Z dniem 01.01.2017 r. obywatele polscy udający się do Kazachstanu w celach: turystycznym lub biznesowym, na okres pobytu do 30 dni, nie muszą posiadać wizy.
 • Wiza do Japonii
  • Na postawie umowy dwustronnej z 1999 roku o częściowym zniesieniu obowiązku wizowego, w przypadku wyjazdów turystycznych trwających do 90 dni oraz wyjazdów służbowych (konferencje, spotkania biznesowe itp.) wiza nie jest wymagana.
 • Wizy do Kanady
  • wizy do Kanady nie są już wymagane, obowiązuje teraz wyłącznie eTA (Electronic Travel Authorization)
 • Wizy do USA
  • więcej informacji nt. wiz do Stanów Zjednoczonych

Judyta Ozimkowska

Jestem podróżniczką, autorką tekstów oraz miłośniczką koni.