Koleje włoskie

Trenitalia jest głównym przewoźnikiem pasażerskim we Włoszech. Trenitalia jest własnością Ferrovie dello Stato Italiane, należącego do rządu włoskiego. Powstała w 2000 roku po przyjęciu dyrektywy UE w sprawie deregulacji transportu kolejowego.

Trenitalia oferuje krajowy przewozy kolejowe we Włoszech oraz połączenia międzynarodowe z Austrią, Francją, Niemcami i Szwajcarią.

Spółka prowadzi zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne.

Pociągi regionalne

Pociągi regionalne Trenitalo kursują w obrębie regionu włoskiego lub między sąsiednimi regionami włoskimi. Pociągi zazwyczaj zatrzymują się na wszystkich stacjach, łącząc w ten sposób małe ośrodki z miastami. Pociągi regionalne to pociągi zatrzymujące się najwyżej na połowie stacji.

Nie ma rezerwacji dla pociągów regionalnych i z tego powodu nie ma przewagi cenowej w nabywaniu biletów regionalnych z wyprzedzeniem przez Internet. Po zakupie bilety na pociągi regionalne muszą zostać zatwierdzone na stacji przed odjazdem.

„Walidacja” oznacza w tym przypadku umieszczenie na bilecie znacznika daty/godziny poprzez umieszczenie go w (zazwyczaj) zielono-białej maszynie na stacji lub wzdłuż torów kolejowych. Dzieje się tak dlatego, że bilety regionalne nie są na określony dzień lub godzinę, ale są ważne przez pewien okres (dwa miesiące w przypadku biletów zakupionych przed dniem 1 sierpnia 2016 r.). Pieczęć daty/godziny ma na celu wykazanie, że bilet nie może być ponownie wykorzystany.

Od dnia 1 sierpnia 2016 r. bilety są ważne przez 24 godziny wybrane przez kupujących online; data korzystania z nich może być zmieniona do poprzednich 24 godzin od późniejszej daty. Datę użycia można przewidzieć do 24 godzin po wykonaniu tej czynności regulacyjnej. Pominięcie okresu korzystania z biletów w sklepach papierowych będzie wiązało się z jednokierunkowym wydawaniem dziennych biletów. Zmiana ta ma na celu utrudnianie uchylania się od płacenia podatków.

Dla nierezydentów Włoch nie istnieją systemy ulg w pociągach regionalnych.

Pociągi dalekobieżne to głównie dwa rodzaje pociągów: Frecce (strzałki) i Intercity.

Pociągi międzymiastowe obsługują również, poza dużymi miastami, miasta średniej wielkości, są więc na ogół wolniejsze, ale tańsze od Frecce’a.

Pociągi nocne (Intercity night) kursują głównie między północą a południem Włoch oraz między Włochami a sąsiednimi krajami i są porównywalne do poziomu Intercity.

Szybka kolej we Włoszech składa się z dwóch linii łączących większość głównych miast kraju. Pierwsza linia łączy Turyn z Salerno przez Mediolan, Bolonię, Florencję, Rzym i Neapol, druga z Turynu do Wenecji przez Mediolan i jest częściowo budowana. Pociągi poruszają się z prędkością maksymalną 300 km/h.

Kuba Czajkowski

Jestem redaktorem naczelnym KOLEO.

Więcej