Koleje Ukraińskie

Ukraińskie Koleje Państwowe (Укрзалізниця, Ukrzaliznycia) są państwowym przedsiębiorstwem transportu kolejowego na Ukrainie, monopolistą kontrolującym zdecydowaną większość transportu kolejowego w kraju o łącznej długości sieci kolejowej ponad 23 tys. km, co plasuje Ukrainę na 14 miejscu na świecie. Ukraińskie Koleje Państwowe są również szóstym co do wielkości kolejowym przewoźnikiem pasażerskim na świecie.

W 2015 roku spółka przekształciła się z agencji państwowej w państwową spółkę akcyjną.

Kuba Czajkowski

Jestem redaktorem naczelnym KOLEO.