Koleje czeskie

Czeskie Koleje Państwowe, często skrócone do ČD (Ceske drahy), są głównym operatorem kolejowym w Republice Czeskiej, świadczącym usługi regionalne i dalekobieżne.

Ceske drahy mogą się one poszczycić ponad 175-letnią tradycją. Tamtejsze pociągi dowiozą nas zarówno w większość miejsc w Republice Czeskiej jak i do wielu europejskich stolic.

Podróżując Kolejami Czeskimi możemy natknąć się na następujące oznaczenia:

R – oznaczające pociągi pospieszne
Rx – zarezerwowane dla pociągów pospiesznych o podwyższonym standardzie
Ex – wyróżniające pociągi ekspresowe
IC – przypisane do pociągów InterCity
EC – oznaczające pociągi EuroCity kursujące na trasach międzynarodowych
SC – będące skrótem od SuperCity (kursy są tutaj obsługiwane przez Pendolino)

PatrikPaprika/ CC BY-SA 4.0

RJ – czyli pociągi dużych prędkości RailJet

julienghien1/ CC BY 2.0

EN – oznaczające EuroNight, czyli międzynarodowe pociągi nocne

Ci, którzy cenią sobie wygodę powinni wybrać pociągi SC, EC, IC i RJ obsługiwane przez składy o podwyższonym standardzie.

Poza pociągami krajowymi istnieją także składy kursujące lokalnie. Dzielą się one na:

  • regionalne (Os) – zatrzymujące się na wszystkich stacjach,
  • regionalne pospieszne (SP) – mające postój tylko na ważniejszych przystankach
  • podmiejskie – dowożące pasażerów na obrzeża miast
Pociąg regionalny, Harold/ CC BY-SA 3.0

Historia Kolei Czeskich

Firma została założona w 1993 roku, po rozpadzie Czechosłowacji, jako następca Czechosłowackich Kolei Państwowych. Jest członkiem Międzynarodowego Związku Kolejowego (kod UIC: 54), Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Organizacji Współpracy Kolejowej (Azja i Europa). Zatrudniająca 24 tys. pracowników Grupa ČD jest piątą co do wielkości czeską firmą pod względem liczby pracowników.

Do dnia 1 lipca 2008 r. Czeskie Ministerstwo Gospodarki było największym pracodawcą w Republice Czeskiej. Po regularnych stratach i konieczności dotacji rządowych, w 2007 r. kolej odnotowała pierwsze w historii zyski, nadal otrzymując dotacje rządowe. Obecnie trwają próby jego usprawnienia, a w styczniu 2008 r. rząd czeski zatwierdził niedawny plan przeniesienia transportu pasażerskiego do niezależnej spółki zależnej.

ČD prowadzi pociągi; stała infrastruktura (np. tory) jest zarządzana przez SŽDC. W grudniu 2010 r. rząd czeski zaproponował połączenie spółek SŽDC i ČD w jedną spółkę holdingową. Rząd zmienił również dotację dostępną dla ČD i SŽDC.

W 2009 r. transport kolejowy w Republice Czeskiej przewiózł 162,906 mln pasażerów i 68,37 mln ton ładunku. Większość przewozów pasażerskich jest obecnie obsługiwana przez państwową spółkę České dráhy (Czeskie Koleje Państwowe), która do 2007 r. zarządzała również przewozami towarowymi prowadzonymi obecnie przez ČD Cargo. W 2009 r. w kraju znajdowało się 9 420 km torów o standardowej szerokości torów, z czego 3 153 km jest zelektryfikowane. Sieć ma takie same połączenia do wszystkich czterech krajów graniczących z Republiką Czeską (Słowacja, Austria, Niemcy i Polska) z przewozami pasażerskimi do wszystkich czterech krajów. Główne węzły międzynarodowej komunikacji pasażerskiej w sieci znajdują się w Pradze, Ostrawie, Brnie i Brzecławiu, a najbardziej ruchliwą stacją (pod względem liczby pasażerów) jest Praha hlavní nádraží.