Koleje Bułgarskie

 Bułgarskie Koleje Państwowe są w Bułgarii przedsiębiorstwem państwowym założonym w 1885 roku. Siedziba spółki znajduje się w stolicy Sofii. Od lat 90-tych firma BDŽ napotykała na poważną konkurencję ze strony transportu samochodowego. W latach 1994-2010 obserwuje się znaczny spadek udziału w rynku przewozów pasażerskich i towarowych, a brak właściwego zarządzania pogarsza sytuację. Do 2002 r. spółka posiadała/zarządzała infrastrukturą kolejową w kraju, kiedy to zgodnie z przepisami unijnymi powstała nowa spółka państwowa – Państwowe Przedsiębiorstwo Infrastruktury Kolejowej, które stało się właścicielem infrastruktury kolejowej.

Bułgaria jest członkiem Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). Kod kraju UIC dla Bułgarii wynosi 52.